COVID19

Het is "Geluk(t)", we gaan op weekend!

 

Hoe graag we ook de ouders onze weekend plaats willen laten zien, we voorzien op de parking van de kampplaats een knuffelzone om afscheid te nemen. Ouders kunnen ter plaatse zeker nog de kampverantwoordelijke, medisch verantwoordelijke  of de bubbel bewaker  spreken. In dit contact dragen alle volwassenen (ouders en begeleiders) een mondmasker. De kinderen worden telkens begeleid door één van de verantwoordelijke monitoren naar hun slaapplaats waar ze zich al kunnen installeren en kennismaken. 

We maken geen uitstappen vanuit de kampplaats, veel activiteiten gaan door in openlucht!

 

Eens het weekend van start gaat is er geen social-distancing tussen kinderen (allen -12 jaar) nodig. We passen de jeugdwerkregels toe die onderhevig zijn (op dat moment) aan de  nieuwe besluiten van de Nationale Veiligheidsraad. Ruim een week voor de start van het weekend krijgt iedereen die ingeschreven is nog een mail met uitgebreide informatie.

Wie mag er mee op weekend?

 

Graag willen we zoals bij vzw De Troon iedereen welkom heten. Om de veiligheid van alle deelnemers  te kunnen verzekeren zijn er voor het weekend wel een aantal uitzonderingen:


Behoort een deelnemer tot een risicogroep?

Dan mag die deelnemen aan het weekend als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 

 

Was je ziek (geen COVID 19) vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? 

Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. Je moet minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn. 

Je hebt wel een doktersattest of een verklaring van een behandelende geneesheer nodig om 3/4 van het inschrijvingsgeld terug te krijgen.

 

Wie COVID-19 heeft gehad, moet minimaal tien dagen na diagnose rekenen alvorens opnieuw deel te kunnen nemen aan het weekend en reeds drie dagen klachtenvrij zijn.

 

Bij aankomst meten we de temperatuur van elk kind. Wie koorts heeft, moeten we noodgedwongen weigeren. Ook de volwassenen begeleiders doorlopen een medische controleprocedure. 

 

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

 

De begeleiders houden voor, tijdens en na het weekend gegevens van aanwezigen en medische fiches bij. 


Twee keer per dag wordt de temperatuur gemeten van elk kind. Wanneer een kind symptomen vertoont, dan vragen we aan de ouders om hun kind zo vlug mogelijk op te halen. 

Inschrijfprocedure


Inschrijven kan via de website van vzw De Troon, de betaling gaat via onze webshop


Als vzw De Troon ( of de overkoepelende jeugdwerking) beslist om alsnog de activiteit vooraf op te schorten , dan storten we het betaalde bedrag terug. 

Hygiëne


Meestal steekt het op een weekend niet zo nauw :). Dit jaar is het echter puur noodzakelijk dat we de gekende maatregelen zeer goed opvolgen.  


Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het weekend nodig. De bubbel bewaker zal er op toezien dat het weekend volgens de vereiste hygiënische maatregelen verloopt.


We streven ernaar om 10/10 te krijgen op alle fronten!